Liên hệ

Trường tiểu học Chợ Rã 1

Địa chỉ: Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà  Hà Thị Nguyên – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: DĐ: 0984 383 282 – Email:c1bangphuc.pgdchodon@backan.edu.vn